מה העניין? פלס את דרכך בתוך הבית הרדוף הזה
שליטה: חצים ומקש רוח בשביל להרים ולעשות דבר