מה העניין? אספו את האבנים מהמכרה והובילו אותם עד למפעל הייצור בו מייצרים אנא עארף.
שליטה: חצים